"Podmiotowość usługi - gwarancją jakości i satysfakcji pacjenta.”.