Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.