Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Dwór Zwyciąż”
32 – 412 Lipnik 485

ogłasza nabór na rok szkolny 2020/ 2021.

Scan lub zdjęcie podpisanego wniosku o przyjęcie do ośrodka oraz pozostałych dokumentów (szczegóły w zakładce zasady rekrutacji), można przesłać a-mail na adres: orwlipnik@interia.eu

Zapewniamy podopiecznym w wieku 3-25 lat bezpłatną – finansowaną w całości z subwencji oświatowej opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Umożliwiamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki.
Prowadzimy także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Lipniku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
Dwór „Zwyciąż” w Lipniku

Lipnik 485, 32 – 412 Wiśniowa
tel.: 507 699 685
e-mail: orwlipnik@interia.eu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.