Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Dwór Zwyciąż”
32 – 412 Lipnik 485

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII
NA TERENIE PORADNI
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zobacz

Zapewniamy podopiecznym w wieku 3-25 lat bezpłatną – finansowaną w całości z subwencji oświatowej opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Umożliwiamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Prowadzimy także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Lipniku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
Dwór „Zwyciąż” w Lipniku

Lipnik 485, 32 – 412 Wiśniowa
tel.: 507 699 685
e-mail: orwlipnik@interia.eu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.