Wymagania egzaminacyjne z przyrody dla kl. 4

Wymagania egzaminacyjne z przyrody dla kl. 4 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Tajemnice przyrody” klasa 4. Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika • nieożywione składniki przyrody • ożywione składniki przyrody • czynności życiowe • wytwory działalności człowieka •...

Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 7

Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 7 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Chemia nowej ery” klasa 7. Dział 1. Substancje i ich przemiany • chemia jako nauka przyrodnicza • przykłady zastosowań chemii w życiu codziennym • nazwy wybranego szkła i sprzętu...

Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 8

Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 8 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Chemia nowej ery” klasa 8. Dział 1. : Kwasy • budowa cząsteczek kwasów • wzory i nazwy kwasów • podział kwasów na tlenowe i beztlenowe • wzory kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego •...

Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 5

Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 5 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Puls życia” klasa 5. Dział 1. Biologia – nauka o życiu 1. Biologia jako nauka • biologia jako nauka • cechy organizmów • czynności życiowe organizmów • budowa organizmów...

Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 6

Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 6 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Puls życia” klasa 6. Dział 1. Świat zwierząt 1. W królestwie zwierząt – wspólne cechy zwierząt – poziomy organizacji ciała zwierząt: komórka, tkanki, narządy, układy narządów...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.