Wymagania egzaminacyjne WoS

Rozdział I. ŻYCIE SPOŁECZNE Temat: Człowiek w społeczeństwie. Uczeń potrafi: • wyjaśnić, odwołując się do przykładów, znaczenie sformułowania, że człowiek jest istotą społeczną, • wymienić podstawowe potrzeby społeczne i określić ich znaczenie w życiu człowieka, •...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 8

Dział I. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. 1. Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej – przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej (system sojuszy i politykę równowagi – charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 7

Dział I. Europa i ziemie polskie w I połowie XIX wieku 1. Narodziny i funkcjonowanie porządku wiedeńskiego – omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich 2. Przemiany cywilizacyjne w Europie w I połowie XIX wieku –...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 6

Dział I. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Przyczyny i skutki odkryć geograficznych – wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata 2.Wyprawy wielkich odkrywców 8- umieszcza w czasie i...
Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.