Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 8

Dział I. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. 1. Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej – przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej (system sojuszy i politykę równowagi – charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 7

Dział I. Europa i ziemie polskie w I połowie XIX wieku 1. Narodziny i funkcjonowanie porządku wiedeńskiego – omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich 2. Przemiany cywilizacyjne w Europie w I połowie XIX wieku –...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 6

Dział I. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Przyczyny i skutki odkryć geograficznych – wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata 2.Wyprawy wielkich odkrywców 8- umieszcza w czasie i...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 5

Dział I. Cywilizacje starożytne 1. Rewolucja neolityczna – porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej 2. Cywilizacje starożytnego Wschodu – lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu...

Wymagania egzaminacyjne z historii dla klasy 4

Dział I. Moje pierwsze spotkanie z historią 1. Historia nauką o przeszłości – wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi – rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych – odróżnia historię od dziejów legendarnych...
Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.