Czym jest Edukacja Domowa?

Edukacja Domowa to forma nauki, gdzie dziecko spełniania obowiązek szkolny poza szkołą. Jest to rozwiązanie dopuszczone w polskim systemie prawnym. Dyrektor szkoły może na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki w trybie Edukacji Domowej.

Nauczanie Domowe funkcjonuje w Polsce od ponad 3 dekad i zyskuje coraz większą popularność. Obecnie w tym trybie nauki uczy się ponad 30 tysięcy dzieci. W praktyce dziecko uczy się w domu, a rodzic lub opiekun prawny jest jego nauczycielem. Ideą Edukacji Domowej jest postawienie na indywidualny charakter nauki. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie. To edukator domowy, decyduje czego uczy się dziecko i dopasowuje grafik zajęć do jego potrzeb.
Uczeń w Edukacji Domowej jest formalnie zapisany do szkoły. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego, który potwierdzi opanowanie podstawy programowej.

Edukacja Domowa to:

 • odpowiedź na indywidualne potrzeby dziecka
 • kreatywne metody nauczania
 • rozwój zainteresowań i pasji
  przyjazna atmosfera sprzyjająca
 • rozwoju dziecka
 • wzmocnienie więzi rodzinnych

Nasza szkoła oferuje uczniom w Edukacji Domowej:

 • Bezpłatny dostęp do platformy wspomagającej naukę dzieci
 • Legitymacje uczniowskie i świadectwa – dokumenty mają taką samą rangę jak w szkołach stacjonarnych.
 • Bezpłatne wypożyczanie podręczników szkolnych.
 • Bezpłatny dostęp do nauki.
 • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami w Edukacji Domowej zespół nauczycieli. Jesteśmy gotowi, by nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze, kiedy pojawią się trudności.
 • Otwartość na nowatorskie rozwiązania.
 • Możliwość dostosowania terminów egzaminów do indywidualnych potrzeb.
 • Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
 • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej.

Internetowa Platforma Edukacyjna

Dzięki współpracy z Centrum Nauczania Domowego, każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje bezpłatny dostęp do platformy, która zawiera narzędzia i treści umożliwiające nauczanie w domu. Razem z dzieckiem możecie swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych bogatych w filmy, animacje, piosenki i gry edukacyjne.
Dowiedz się więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kontakt ze szkołą:
Telefon: + 48 507 699 685
E-mail: orwlipnik@interia.eu
Zapisy i ogólne informacje o edukacji domowej:
Telefon: +48 12 399 43 59
E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.