Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 3 – na bazie podręcznika wyd. macmillan education „English quest” klasa 3. Egzamin pisemny - zagadnienia: 1. Pory roku, kolory, dni tygodnia, miesiące, pory roku 2. Zwierzęta 3. Jedzenie 4. Liczby do 50 5....