Egzamin składa się z dwóch części: 1. Pisemnej (pytania zamknięte, pytania otwarte, pytania na uzupełnienie) 2. Odpowiedź ustna – trzy pytania Dopuszczająca (2) Na ocenę dopuszczającą uczeń: - definiuje bezpieczeństwo, - wymienia rodzaje bezpieczeństwa, - wymienia...