Język angielski

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 8

STRUKTURY GRAMATYCZNE Odmiana czasownika to be, zwrot have got, zwrot there is/are Porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous Zwrot used to Porównanie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous Porównanie czasów Present Perfect i Past...

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 7

STRUKTURY GRAMATYCZNE Czas teraźniejszy Present Simple i przysłówki częstotliwości Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Czas przeszły Past Simple oraz zwrot used to Czas przeszły Past Continuous - zdawanie relacji ze zdarzeń Czas Present Continuous i...

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 6

STRUKTURY GRAMATYCZNE Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous - porównanie Czasownik modalny have to i don't have to Czas przeszły Past Simple Przysłówki sposobu Czas przeszły Past Continuous Czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous z zastosowaniem...

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 5

STRUKTURY GRAMATYCZNE Czas Present Simple (przysłówki częstotliwości) Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Present Continuous dla wyrażania przyszłości Wyrażanie be going to Stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym oraz wyrażenie...

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 4

STRUKTURY GRAMATYCZNE Odmiana czasownika TO BE Przymiotniki dzierżawcze i dopełniacz saksoński Odmiana czasownika HAVE GOT Liczba mnoga rzeczowników Konstrukcja There is/ are /isn’t/aren’t Przedimki określone i nieokreślone A/AN i THE Rzeczowniki policzalne i...

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 3

Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego dla kl. 3 – na bazie podręcznika wyd. macmillan education „English quest” klasa 3. Egzamin pisemny - zagadnienia: 1. Pory roku, kolory, dni tygodnia, miesiące, pory roku 2. Zwierzęta 3. Jedzenie 4. Liczby do 50 5....

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.