Rozdział I. ŻYCIE SPOŁECZNE Temat: Człowiek w społeczeństwie. Uczeń potrafi: • wyjaśnić, odwołując się do przykładów, znaczenie sformułowania, że człowiek jest istotą społeczną, • wymienić podstawowe potrzeby społeczne i określić ich znaczenie w życiu człowieka, •...