Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 5 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Puls życia” klasa 5.

Dział 1. Biologia – nauka o życiu
1. Biologia jako nauka
• biologia jako nauka
• cechy organizmów
• czynności życiowe organizmów
• budowa organizmów wielokomórkowych
• dziedziny biologii
2. Jak poznawać biologię?
• obserwacja i doświadczenie
• metodologia badań nau kowych
• źródła wiedzy biologicznej
• cechy dobrego badacza
3. Obserwacje mikroskopowe
• budowa mikroskopu optycznego
• przygotowanie i obserwacja preparatu mikroskopowego
• obliczanie powiększenia mikroskopu
• mikroskop elektronowy

Dział 2. Budowa i czynności życiowe organizmów
1. Budowa komórki zwierzęcej
• komórka jako podstawowa jednostka życia
• różnorodne kształty komórek zwierzęcych
• budowa komórki zwierzęcej
• funkcje organelli w komórce zwierzęcej
2. Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek
• komórki jądrowe i bezjądrowe
• różnorodne kształty komórek roślinnych
• budowa komórki roślinnej
• funkcje organelli w komórce roślinnej
• komórka bakteryjna
• komórka grzybowa
• porównanie budowy różnych rodzajów komórek
3. Samożywność
• samożywność jako sposób odżywiania się organizmów
• przebieg i znaczenie fotosyntezy
• wykorzystanie produktów fotosyntezy przez rośliny
• czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy
• chemosynteza
4. Cudzożywność
• cudzożywność jako sposób odżywiania się organizmów
• organizmy cudzożywne
• roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy, pasożyty, organizmy odżywiające się szczątkami organizmów
• rośliny pasożytnicze i półpasożytnicze
5. Sposoby oddychania organizmów
• oddychanie komórkowe
• oddychanie tlenowe
• wymiana gazowa u zwierząt i roślin
• fermentacja
• fermentacja wykorzystywana przez człowieka

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.