Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 6 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Puls życia” klasa 6.

Dział 1. Świat zwierząt
1. W królestwie zwierząt
– wspólne cechy zwierząt
– poziomy organizacji ciała zwierząt: komórka, tkanki, narządy, układy narządów
– grupy systematyczne zwierząt
– cechy charakterystyczne grup zwierząt
2. Tkanka nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa
– rodzaje tkanek zwierzęcych
– budowa i funkcje tkanki nabłonkowej
– budowa i sposób pracy tkanki mięśniowej
– elementy budowy i funkcje komórek nerwowych
3. Tkanka łączna
– rodzaje i miejsca występowania tkanki łącznej
– funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej i tłuszczowej
– cechy charakteryst yczne budowy poszczególnych tkanek
– krew, jej składniki i ich znaczenie
Dział 2. Od parzydełkowców do pierścienic
1. Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe
– środowisko życia parzydełkowców
– budowa morfologiczna parzydełkowców
– cechy wspólne pa rzydełkowców
– znaczenie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka
2. Płazińce – zwierzęta, które mają płaskie ciało
– środowisko życia płazińców
– cechy charakterystyczne budowy płazińców
– przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu życia
– drogi zarażenia płazińcami pasożytniczymi
– sposoby zapobiegania zarażeniu się tasiemcem
– znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka
3. Nicienie – zwierzęta, które mają nitkowate ciało
– środowisko i tryb życia nicieni
– cechy charakterystyczne nicieni
– budowa zewnętrzna nicieni
– choroby wywoływane przez nicienie
– drogi zarażenia nicieniami pasożytniczymi
– profilaktyka chorób wywoływanych przez nicienie
– przegląd nicieni i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka
4. Pierścienice – zwierzęta, które mają segmentowane ciało
– środowisko życia pierścienic
– cechy budowy zewnętrznej pierścienic
– przegląd pierścienic
– cechy wspólne pierścienic oraz ich zróżnicowanie
– znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka
Dział 3. Stawonogi i mięczaki
1. Cechy stawonogów
– zróżnicowanie środowisk występowania stawonogów

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.