Wymagania egzaminacyjne z biologii dla kl. 7 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Puls życia” klasa 7.

Dział 1. Organizm człowieka. Skóra
powłoka organizmu
1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
• stopnie uorganizowania budowy organizmu człowieka (komórka, tkanka, narząd, układ narządów)
• budowa i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej
• funkcje układów narządów
• współdziałanie układów narządów w organizmie człowieka i homeostaza
2. Budowa i funkcje skóry
• budowa skóry i warstwy podskórnej
• funkcje skóry i warstwy podskórnej
• budowa i rola wytworów naskórka
• działanie receptorów skóry
3. Higiena i choroby skóry
• zasady higieny skóry
• czynniki powodujące uszkodzenia skóry
• wpływ słońca na zdrowie skóry
• dolegliwości i choroby skóry oraz ich objawy (grzybice skóry, czerniak, opryszczka, łupież, wszawica, świerzb, trądzik młodzieńczy)
• pierwsza pomoc przedlekarska w wypadku oparzeń i odmrożeń
Dział 2. Aparat ruchu
1. Aparat ruchu. Budowa szkieletu
• podział aparatu ruchu na część czynną i bierną
• funkcje szkieletu
• ruch jako efekt dz iałania biernego i czynnego aparatu ruchu
• budowa szkieletu
• kształty kości
2. Budowa kości
• budowa chemiczna kości
• zmiany zachodzące z wiekiem w układzie kostnym
• budowa anatomiczna kości
3. Budowa i rola szkieletu osiowego
• skład szkieletu osiowego: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa
• funkcje elementów szkieletu osiowego
4. Szkielet kończyn
• budowa i funkcjonowanie kończyn
• budowa obręczy barkowej i miednicznej
• rodzaje połączeń kości
• rodzaje stawów, ich budowa i zakres ruchów
5. Budowa i rola mięśni
• rodzaje i cechy tkanki mięśniowej
• budowa mięśnia szkieletowego
• położenie i funkcje poszczególnych mięśni szkieletowych
• antagonistyczne działanie mięśni
• warunki pracy mięśni
6. Higiena i choroby aparatu ruchu
• naturalne krzywizny kręgosłupa lordozy i kifozy
• wady postawy (skrzywienia
• wady budowy stóp (
• choroby aparatu ruchu krzywica i osteoporoza
• urazy mechaniczne aparatu ruchu

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.