Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 7 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Chemia nowej ery” klasa 7.
Dział 1. Substancje i ich przemiany
• chemia jako nauka przyrodnicza
• przykłady zastosowań chemii w życiu codziennym
• nazwy wybranego szkła i sprzętu laboratoryjne oraz ich przeznaczenie
• zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej
• regulamin pracowni c hemicznej
• sposób opisywania przeprowadzanych doświadczeń chemicznych
• wymagania i sposób oceniania stosowane przez nauczyciela
• substancje będące głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np.: soli kuchennej, cukru, mąki , wody, miedzi, żelaza
• badanie właściwości wybranych substancji
• właściwości fizyczne a chemiczne
• wzór na gęstość jako zależność między masą a objętością
• obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość
• przeliczanie j ednostek objętości i masy
• cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych
• różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny
• metody rozdzielania mieszanin na składniki w zależności od właściwości składników mieszaniny
• sporządzanie mieszanin o różnym składzie i rozdzielanie ich na składniki
• zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
• przykłady reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych
• przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczen iu człowieka
• doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną
• pierwiastek chemiczny
• pochodzenie nazw pierwiastków chemicznych
• potrzeba wprowadzenia symboli chemicznych
• symbole pierwiastków chemicznych
• pierwiastek chemiczny a związek chemiczny
• związek chemiczny a mieszanina
• podział pierwiastków chemicznych na metale i niemetale
• właściwości metali i niemetali
• różnice między metalami i niemetalami
• stopy metali
• korozja
• sposoby zabezpieczania przed rdzewieniem przedmiotów zawierających żelazo
Dział 2.: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają
• znaczenie powietrza dla życia organizmów
• badanie składu powietrza
• skład powietrza
• skła dniki stałe i zmienne powietrza
• właściwości powietrza
• występowanie, właściwości i obieg azotu w przyrodzie
• pierwiastki chemiczne będące gazami szlachetnymi
• właściwości i zastosowania gazów szlachetnych
• obecność pary wodnej w powietrzu
• zjawisko higroskopijności

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.