Wymagania egzaminacyjne z chemii dla kl. 8 na bazie podręcznika wyd. Nowa Era „Chemia nowej ery” klasa 8.
Dział 1. : Kwasy
• budowa cząsteczek kwasów
• wzory i nazwy kwasów
• podział kwasów na tlenowe i beztlenowe
• wzory kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego
• otrzymywanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego
• równania reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowodorowego
• właściwo ści kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowodorowego
• zastosowania kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowodorowego
• wzory kwasu siarkowego(VI) i kwasu siarkowego(
• budowa cząsteczki kwasu siarkowego(VI) i kwasu siarkowego(
• kwas si arkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) jako przykłady kwasów tlenowych
• otrzymywanie kwasu siarkowego(VI) i kwasu siarkowego(
• równania reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) i kwasu siarkowego(
• pojęcie tlenek kwasowy
• zasada bezpiecz nego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
• właściwości i zastosowania stężonego roztworu kwasu siarkowego(
• właściwości i zastosowania kwasu siarkowego(
• wzory kwasów: azotowego(V), węglowego i fosforowego(
• otrzymywanie kwasów: azotowego(V), węglowego i fosforowego(V)
• równania reakcji otrzymywania kwasów: azotowego(V), węglowego i fosforowego(
• właściwości kwasów: azotowego(V), węglowego i fosforowego(
• zastosowania kwasów: węglowego, azot owego(V) i fosforowego(V)
• pojęcie dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów
• równania reakcji dysocjacji jonowej (także stopniowej) kwasów
• definicje kwasów i zasad (zgodnie z teorią
• wspólne właściwości kwasów (barwy wska źników, przewodnictwo prądu elektrycznego przez roztwory kwasów)
• wyróżnianie kwasów wśród innych związków chemicznych (za pomocą wskaźników
• różnice w budowie cząsteczek kwasów beztlenowych i tlenowych
• sposoby otrzymywania kwasów beztlenowych i tlenowych
• pojęcie kwaśne opady
• proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania
• sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów
• rozróżnianie kwasów i zasad za pomocą wskaźników
• przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego
• pojęcie skala pH
• interpretacja wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy,
• badanie wartości pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości)
Dział 2.:Sole
• wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczków, siarczanów(VI), siarczanów(IV), azotanów(V),
węglanów, fosforanów(V)
• budowa soli

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.