Egzamin 3 – klasisty.

Część pisemna:
• Czytanie ze zrozumieniem oraz wyszukiwanie konkretnych informacji w podanym tekście
• Części mowy, odmiana, stopniowanie
• Czas przeszły , teraźniejszy, przyszły
• Przekształcanie zdań pojedynczych na zdania złożone
• Podział zwierząt ze względu na rodzaj, przynależność, sposób odżywiania się
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań
• Zapis liczb – słownie oraz cyframi, odczytywanie ich
Część ustna:
• Czas wolny – sposoby spędzania wolnego czasu, opowiadanie
• Pytania dotyczące konkretnej ilustracji, opowiadanie
• Zestaw komputerowy – części
• Skróty klawiszowe

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.