Dział I. Moje pierwsze spotkanie z historią
1. Historia nauką o przeszłości
– wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi
– rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych
– odróżnia historię od dziejów legendarnych
2. Praca historyka
– wyjaśnia, na czym polega praca historyka
3. Dziedzictwo historyczne
– zna legendy o początkach państwa polskiego
– wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami

Dział II. Moje miejsce w Polsce
4. Moja rodzina
– zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o nich
5. Moja „mała ojczyzna”
– poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
6. Mój region
– poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
– wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami
7. Moja Ojczyzna
– zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie
– zna legendy o początkach państwa polskiego
– wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami

Dział III. W Polsce Piastów
8. O księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzest Polski
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o księciu Mieszku i Dobrawie, chrzcie Polski
9. O Bolesławie Chrobrym, pierwszym królu, i o zjeździe w Gnieźnie
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Bolesławie Chrobrym i zjeździe w Gnieźnie
10. O ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim

Dział IV. W Polsce Jagiellonów
11. O królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle i unii polsko-litewskiej
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim
12. O Zawiszy Czarnym i zwycięstwie grunwaldzkim
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim
13. O Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach
14. O Janie Zamoyskim – wodzu i mężu stanu
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Janie Zamoyskim – wodzu i mężu stanu

Dział V. W obronie ojczyzny
15. O potopie szwedzkim
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim
18. O Janie III Sobieskim pod Wiedniem
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim
19. O Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic

Dział VI. Stulecie niewoli
20. O Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz o polskim hymnie
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz hymnie polskim
21. O Romualdzie Traugucie i powstańczym zrywie
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Romualdzie Traugucie i powstańczym państwie
22. O laureatce nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o laureatce nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie

Dział VII. Budowniczowie odrodzonej Polski
23. O Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach
24. O Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni 4.13) sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni

Dział VIII. W walce o Polskę
25. O „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i Szarych Szeregach”
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i Szarych Szeregach
26. O żołnierzu niezłomnym – Witoldzie Pileckim
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie „Ince”
27. O Danucie Siedzikównie „Ince”
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie „Ince”

Dział IX. Droga do wolnej Polski
28. O papieżu Janie Pawle II
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o papieżu Janie Pawle II
29. O „Solidarności” i jej bohaterach
– sytuuje w czasie i przestrzeni, opowiada o „Solidarności” i jej bohaterach

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.