Wymaganie egzaminacyjne dla kl. 1 – na bazie podręcznika ich und du Wydawnictwo Szkolne PWN

W zakresie słownictwa i komunikacji uczeń/uczennica potrafi:
• przywitać się i pożegnać z koleżanką/kolegą/osoba dorosłą
• przedstawić siebie i członków rodziny
• wymienić nazwy gier i zabaw
• wymienić nazwy ulubionych zabawek
• wymienić nazwy kolorów
• wymienić liczebniki do 12
• odpowiedzieć na pytanie o wiek
• podać nazwy ulubionych owoców i napojów
• nazwać czynności wykonywane w domu i w szkole
• wymienić nazwy przyborów szkolnych

W zakresie struktur językowych uczeń/uczennica zna i stosuje następujące wyrażenia:
• Was ist das? / Wer ist das? /Das ist … / Das ist mein/meine …
• Wer bist du?/ Ich bin …
• Was spielst du gern?/ Ich spiele … (Ball, Karten, Lego, Domino, Gitarre, Schach, Verstecken) gern.
• Was machst du gern?/ Ich … ( jogge, schwimme, bastle, reite, singe, male, spiele Klavier) gern.
• Wie alt bist du?/ Ich bin …
• Wie ist … ?/ Mein …/ Meine … ist … .
• Möchtest du …?/ Ja, gern./ Nein, danke.

 

 

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.