Wymaganie egzaminacyjne dla kl. 7 – na bazie podręcznika Meine Deutschtour wyd. Nowa Era ( repetytorium udostępnione na platformie CND)

Słownictwo i komunikacja
• formy powitania i pożegnania,
• przedstawianie siebie i innych,
• nazwy członków rodziny,
• nazwy hobby i czynności wykonywanych w czasie wolnym,
• kolory
• czynności dnia powszedniego,
• nazwy zawodów,
• nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych,
• nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór dnia,
• nazwy zjawisk atmosferycznych, określanie pogody
• nazwy artykułów spożywczych i ulubionych potraw
• liczebniki główne do 1000 000
• użycie formy grzecznościowej Sie
• nazwy pozytywnych i negatywnych cech charakteru,
• nazwy popularnych dyscyplin sportowych
• nazwy miejsc w mieście
• nazwy zwierząt domowych i żyjących w zoo
• określania czasu zegarowego oficjalnie i nieoficjalnie

Gramatyka
• odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w liczbie pojedynczej i mnogiej,
• odmiana czasownika sein i haben w liczbie pojedynczej i mnogiej,
• odmiana czasownika mögen i formy möchte
• odmiana czasowników nieregularnych; lesen, sehen, nehmen, helfen, schlafen, fahren i rozdzielnie złożonych: aufstehen, anfangen, fernsehen, aufräumen, einkaufen
• odmiana czasowników finden, arbeiten
• odmiana czasowników modalnych können, müssen, dürfen, wollen, sollen
• odmiana czasowników zwrotnych sich interessieren, sich treffen, sich waschen
• tryb rozkazujący
• zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku
• przeczenie nein
• przeczenie kein / keine/kein w mianowniku i bierniku
• rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku,
• stopniowanie przymiotników
• określanie miejsca i kierunku – użycie przyimków in, auf

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.