Wymagania egzaminacyjne dla kl. 8 – na bazie podręcznika Meine Deutschtour wyd. Nowa Era ( repetytorium udostępnione na platformie CND)

Słownictwo i komunikacja:
• formy powitania i pożegnania
• przedstawianie siebie i innych
• nazywanie członków rodziny, rodzaje pokrewieństwa
• nazywanie hobby i czynności wykonywanych w czasie wolnym
• czynności dnia powszedniego
• nazywanie obowiązków domowych
• nazywanie zawodów
• nazywanie przedmiotów, przyborów szkolnych i pomieszczeń w szkole
• nazywanie miesięcy, dni tygodnia i pór dnia
• nazywanie zjawisk atmosferycznych, określanie pogody
• nazywanie artykułów spożywczych i potraw, wyrażanie upodobań kulinarnych
• liczebniki główne do 1000 000
• użycie formy grzecznościowej Sie
• opisywanie wyglądu zewnętrznego
• nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru
• porównywanie
• nazywanie popularnych dyscyplin i sprzętów sportowych,
• nazywanie miejsc w mieście oraz obiektów użyteczności publicznej
• określanie miejsca i kierunku
• pytania o drogę i udzielanie odpowiedzi
• nazywanie zwierząt domowych i żyjących w zoo
• określania czasu zegarowego oficjalnie i nieoficjalnie
• udzielanie rad
• wydawanie poleceń
• wyrażanie prośby o pomoc
• nazywanie chorób, dolegliwości i podstawowych lekarstw
• pytanie samopoczucie
• nazywanie mebli i sprzętów gospodarstwa domowego
• określanie dat
• popularne środki transportu
• określanie planów na przyszłość

Gramatyka
• odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) w liczbie pojedynczej i mnogiej
• odmiana czasownika sein i haben w czasie teraźniejszym (Präsens) w liczbie pojedynczej i mnogiej
• odmiana czasownika sein i haben w czasie przeszłym (Präteritum) w liczbie pojedynczej i mnogiej
• odmiana czasownika mögen i formy möchte
• odmiana czasowników nieregularnych lesen, sehen, nehmen, helfen, schlafen, fahren,.. i rozdzielnie złożonych aufstehen, anfangen, fernsehen, aufräumen, einkaufen, ..
• odmiana czasowników finden, arbeiten, antworten
• odmiana czasowników modalnych können, müssen, dürfen, wollen, sollen w czasie teraźniejszym ( Präsens) i przeszłym (Präteritum)
• odmiana czasowników zwrotnych sich interessieren, sich treffen, sich waschen, ..
• tworzenie liczebników porządkowych
• tryb rozkazujący
• odmiana zaimka osobowego w celowniku i bierniku
• zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku
• przeczenie nein
• przeczenie kein / keine/ kein w mianowniku i bierniku
• rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku
• stopniowanie przymiotników
• przyimki z celownikiem mit, bei, nach, zu, von, aus
• przyimki z celownikiem i biernikiem an, auf, in, hinter, vor, über, unter, neben, zwischen
• zdania złożone ze spójnikami weil, dass
• tworzenie czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych, nieregularnych
• tworzenie imiesłowu czasu Perfekt czasowników regularnych, nieregularnych
• tworzenie czasu przyszłego Futur I

Informacja dla ucznia:
Test klasyfikacyjny zawiera zadania zamknięte ( jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) w następujących kategoriach:
• rozumienie tekstu pisanego (czytanie ze zrozumieniem),
• reagowanie językowe,
• użycie form gramatycznych ( tekst z lukami).

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.