Wymagania egzaminacyjne dla klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego na bazie podręcznika TRENDS 1. Wydawnictwo Nowa Era

Słownictwo i komunikacja:
– zwroty powitalne i pożegnalne
– słownictwo związane z opisywaniem samopoczucia
– przedstawianie się
– liczebniki do 100
– nazwy zawodów
– udzielanie informacji o sobie i zajęcia pozaszkolne
– narodowości
– nazwy członków rodziny
– przedstawianie członków rodziny ( wiek, hobby)
– przymiotniki opisujące charakter
– opis osoby
– nazwy przedmiotów szkolnych
– nazwy przyborów szkolnych
– orientacja w budynku szkolnym
– nazwy produktów spożywczych
– składanie zamówienia w pizzerii
– wyrażanie opinii na temat jedzenia
– pory dnia
– opisywanie nawyków żywieniowych
– czas zegarowy oficjalny i nieoficjalny
– pytanie o godzinę i podawanie godzin
– typy budynków
– nazwy pomieszczeń
– nazwy mebli
– opis mieszkania, domu
– liczebniki powyżej 100

Gramatyka:
– odmiana czasowników kommen, wohnen, heißen, sprechen, haben, sein
– szyk zdania oznajmującego
– pytania o rozstrzygnięcie
– odmiana czasowników regularnych zakończonych na –t, -d, – chn
– rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku
– zaimki dzierżawcze w mianowniku
– spójniki und , aber
– rodzajnik określony i nieokreślony w bierniku
– przeczenie kein w mianowniku i bierniku
– czasownik modalny mögen
– czasownik finden – wyrażanie opinii
– szyk prosty i przestawny w zdaniu
– spójnik denn
– czasownik nieregularny essen
– czasowniki rozdzielnie złożone: np.: einkaufen, zurückkommen, anrufen, mitgehen)
– zaimek nieosobowy man
– przyimki z celownikiem i biernikiem (pytania: wo?, wohin?)
– czasowniki modalne: können, sollen, dürfen, müssen

 

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.