Wymagania egzaminacyjne dla klasy 2 na bazie podręcznika TRENDS 2 (Rozdział 1 – 4) wydawnictwo Nowa Era.

Słownictwo i komunikacja
– członkowie rodziny – udzielanie informacji o rodzinie – wiek, zawody
– hobby i czynności wykonywane w czasie wolnym
– obowiązki domowe – udzielanie informacji na temat podziału obowiązków w rodzinie
– przedmioty i przybory szkolne
– pytanie o drogę i udzielanie informacji na ten temat
– dni tygodnia
– artykuły spożywcze, posiłki
– udzielanie informacji na temat pory spożywania posiłków
– godziny zegarowe oficjalnie i potocznie
– części domu , mieszkania
– narodowości i nazwy języków obcych – pytanie i udzielanie odpowiedzi na pytanie o znajomość języków
– charakterystyka kolegi, koleżanki z klasy (wygląd, charakter, znajomość języków obcych, zainteresowania)
– sposoby uczenia się języków obcych – informowanie o sposobach uczenia się
– plany na przyszłość – pytanie o zainteresowania oraz plany na przyszłość, udzielanie odpowiedzi na ten temat
– wpisy na forum internetowym
– rozmowy na temat wyboru prezentu
– wymiana szkolna – opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, relacja z podróży
– atrakcje Berlina – zwiedzanie miasta, dowiadywanie się o bilety wstępu do muzeum
– czynności związane z wyjazdem na wymianę szkolną
– informowanie o przygotowaniach do wyjazdu na wymianę uczniowską
– czynności życia codziennego, opowiadanie o dniu powszednim
– nazwy obowiązków domowych
– pytanie i udzielanie odpowiedzi na pytanie o obowiązki domowe
– opisywanie konfliktu z rodzicami oraz proponowanie rozwiązania
– pory dnia
– opis dnia – jak minął dzień
– rodzaje sklepów
– zakupy online – wymienianie wad i zalet zakupów przez Internet
– reklamacja – wypełnianie formularza reklamacyjnego
– w sklepie – dialogi
– rozkład dnia rodziny

Gramatyka
– układanie zdań oznajmujących i pytających
– czasowniki modalne: können, müssen, sollen, wollen, dürfen, mögen – odmiana i układanie zdań
– czasownik möchte – odmiana i układanie zdań
– przeczenie kein
– rodzajnik określony i nieokreślony
– czasowniki nieregularne: fahren, schlafen, tragen, sehen, helfen, werden, sprechen, lesen – odmiana i układanie zdań
– czasownik zwrotny: sich interessieren – odmiana i układanie zdań
– rzeczowniki odczasownikowe
– zaimki osobowe w bierniku
– czas przeszły Perfekt – tworzenie form Partizip II od czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych
– czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein
– odmiana czasownika wissen
– zaimki dzierżawcze w celowniku i bierniku
– wyrażenie: es gibt

Informacja dla ucznia: Egzamin klasyfikacyjny odbywa się stacjonarnie w formie ustnej i pisemnej.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.