Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy 7 – na podstawie podręcznika Nowe słowa na start!  wyd. Nowa Era

 1. Materiał gramatyczny:

– odmienne i nieodmienne części mowy (umiejętność wskazania w zdaniu),
– części zdania (umiejętność wskazania w zdaniu),
– zdanie pojedyncze oraz złożone współrzędnie i podrzędnie,
-rodzaje  imiesłowów .

 1. Rodzaje literackie (liryka, epika, dramat) i ich cechy.
 1. Środki stylistyczne (wskazanie w tekście poetyckim):

– epitet,
– porównanie,
– ożywienie,
– uosobienie,
– personifikacja,
– onomatopeja,
– metafora (przenośnia),
– inwokacja,
– apostrofa,
-pytanie retoryczne.

 1. Materiał literacki oraz lekturowy:

– Jan Kochanowski Fraszki:

 • Znajomość treści fraszek; Na lipę, Na dom w Czarnolesie,
 • Na czym polega personifikacja we fraszce Na lipę,
 • Definicja fraszki.

– Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę:

 • Podróże bohatera po sześciu planetach,
 • Mały Książę na Ziemi,
 • Symbolika (wąż, róża, lis, studnia, pustynia, podróż),
 • Miłość, przyjaźń i oswojenie,
 • Mały Książę jako opowiastka filozoficzna.

– Aleksander Fredro, Zemsta:

 • Konflikt w Zemście, jego przyczyny, przebieg i zakończenie,
 • Rodzaje komizmu (słowny, postaci, sytuacyjny oraz ich przykłady),
 • Charakterystyka Cześnika, Rejenta i Papkina.

– Adam Mickiewicz, Dziady cz. II:

 • Dziady cz. II jako dramat (cechy),
 • Duchy (widma), sposób przywołania, ich wina, kara, prośba oraz pouczenie,
 • Na czym polegał obrzęd dziadów?

– Karol Dickens, Opowieść wigilijna:

 • Ebenezer Scrooge jako bohater dynamiczny,
 • Co pokazali, jaką wizję świata przedstawili; Jakub Marley, Duch Przeszłych Świąt, Duch Teraźniejszych Świąt oraz Duch Przyszłych Świąt,
 • Jaka płynie nauka z wizyty poszczególnych duchów.

– Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec:

 • Kamienie na szaniec jako literatura faktu (cechy),
 • Losy Rudego, Alka i Zośki,
 • Akcje Małego Sabotażu (omówienie akcji fotograficznej, kinowej, kopernikowskiej, malowanie kotwicy, rysowanie żółwia, zdejmowanie flag niemieckich i wieszanie polskich),
 • Akcje dywersyjne (np. pod Arsenałem, Sieczychami, wysadzenie mostu kolejowego, odbicie więźniów),
 • Znaczenie tytułu.

Egzamin pisemny będzie miał formę testu (zadania otwarte i zamknięte), dodatkowo wymagana jest umiejętność redagowania ogłoszenia/zaproszenia i krótkiego tekstu argumentacyjnego.

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.