Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego dla ucznia klasy 8 – na podstawie podręcznika Nowe słowa na start! wyd. Nowa Era

1. Materiał gramatyczny:
– odmienne i nieodmienne części mowy (umiejętność wskazania w zdaniu),
– części zdania (umiejętność wskazania w zdaniu),
– zdanie pojedyncze oraz złożone współrzędnie i podrzędnie,
– mowa zależna i niezależna.

2. Słowotwórstwo:
– wskazanie w wyrazach tematu słowotwórczego i formantu (przedrostek, wrostek, przyrostek).

3. Rodzaje literackie (liryka, epika, dramat) i ich cechy.

4. Środki stylistyczne (wskazanie w tekście poetyckim):
– epitet,
– porównanie,
– ożywienie,
– uosobienie,
– onomatopeja,
– metafora (przenośnia),
– inwokacja,
– apostrofa,
-pytanie retoryczne.

5. Materiał literacki oraz lekturowy:

– Adam Mickiewicz – poezja

 • Burza – cechy sonetu,
 • Reduta Ordona – wydarzenia historyczne będące tłem wiersza, patriotyzm J. Ordona,
 • Śmierć Pułkownika – motyw rycerza w utworze, losy Emilii Plater,

– Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz:

 • Epopeja narodowa,
 • Losy Jacka Soplicy/Księdza Robaka,
 • Dwa portrety kobiet; Telimena i Zosia (porównanie),
 • Tradycje i obyczaje szlachty,
 • Historia zamku Horeszków,
 • Motyw miłości i ojczyzny,

– Henryk Sienkiewicz, Latarnik:

 • Losy Skawińskiego,
 • Porównanie bohatera do Syzyfa, Odyseusza i liścia na wietrze,
 • Latarnik jako nowela (cechy),

– Henryk Sienkiewicz, Quo vadis:

 • Znaczenie tytułu,
 • Sposób ukazania pogan i chrześcijan,
 • Motyw miłości (Marek i Ligia),
 • Motyw władzy (Neron),

– Juliusz Słowacki, Balladyna:

 • Świat fantastyczny i realistyczny,
 • Losy Aliny i Balladyny,
 • Symboliczne znaczenie (nóż, korona, plama na czole, skrzynia, piorun),
 • Zbrodnie Balladyny i żądza władzy.

Egzamin pisemny będzie miał formę testu (zadania otwarte i zamknięte), dodatkowo wymagana jest umiejętność redagowania ogłoszenia/zaproszenia i rozprawki.

 

 

Warning: Undefined variable $strOutputHTML in /usr/home/infobooker/domains/zwyciaz.eu/public_html/wp-content/plugins/cookies-pro/view.php on line 10

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.